Таксономія

Послуга передбачає допомогу підприємствам стандартизувати та оптимізувати процес складання фінансової звітності. Це можливо завдяки застосуванню ієрархічної системи класифікації, яка дозволяє розподілити фінансову інформацію за певними категоріями та підкатегоріями.

Наші фахівці з таксономії звітності допоможуть клієнтам створити унікальну ієрархію, визначивши категорії та підкатегорії, які відповідають конкретним потребам та особливостям їхньої компанії. Це дозволить зібрати фінансові дані відповідно до стандартів та вимог, що діють в конкретній галузі, а також допоможе уникнути помилок та забезпечить точність та правильність складання фінансової звітності.

Таксономія фінансової звітності є важливою послугою для підприємств, які хочуть збільшити ефективність свого фінансового звітування та зменшити можливість помилок в процесі складання звітності.