Складання звіту з трансфертного ціноутворення

Звіт з трансфертного ціноутворення допомагає компаніям зрозуміти, як вони взаємодіють зі своїми пов'язаними особами та як визначають ціни на продукти або послуги, які були передані між їхніми підрозділами або дочірніми компаніями.

Наші експерти з трансфертного ціноутворення проводять детальний аналіз фінансової діяльності компанії та здійснюють оцінку прибутку, що може бути пов'язаний з її міжнародною діяльністю. Ми також перевіряємо, чи відповідає рівень цін, які були застосовані при трансферті, ринковим цінам і чи відповідають вони принципам арм's length (адекватної ціни).

Наші фахівці складають звіт з трансфертного ціноутворення згідно з вимогами місцевого законодавства та міжнародними стандартами. У звіті вказується розрахунок адекватної ціни та аргументація, яка пояснює, чому було вибрано певний метод оцінки трансфертної ціни.

Ця послуга є важливим інструментом для уникнення подвійного оподаткування та забезпечення відповідності з міжнародними стандартами. Вона також допомагає компаніям зменшити ризики податкових спорів з податковими органами та зберегти репутацію, що дуже важливо в діловому світі.