Якість конфіденційність та відповідальність

Наша фірма страхує ризики, які виникають в процесі аудиторської діяльності.

Відповідальність ТОВ «Стандарт-Аудит» застраховано на 10 мільйонів гривень відповідно до Договору страхування №002-704547/025ДВ від 30.10.2023р., що укладено з ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»

Якість аудиторських послуг ТОВ «Стандарт-Аудит» двічі підтверджено Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Наша аудиторська фірма стежить за дотриманням балансу щодо прозорості нашої діяльності. Щорічно ТОВ «Стандарт-аудит» публікує Звіти про прозорість у відповідності з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та внутрішньофірмовими стандартами