Огляд фінансової звітності

Огляд фінансової звітності - це процес перевірки та аналізу фінансової інформації компанії з метою підтвердження її достовірності та правильності.

Огляд фінансової звітності допомагає забезпечити достовірну та точну інформацію про фінансовий стан компанії, її доходи та витрати, а також можливості для подальшого розвитку та зростання. Ця послуга є важливою для різних стейкхолдерів компанії, таких як інвестори, кредитори, державні органи та інші зацікавлені особи.

Під час проведення огляду фінансової звітності аудитор перевіряє документацію, що стосується фінансової звітності, таку як баланс, звіт про прибуток та звіт про готівку, з метою виявлення можливих помилок та неточностей. Після проведення огляду, експерти звітують про свої висновки та рекомендації щодо подальших дій компанії з покращення її фінансового стану.