Досудове врегулювання

Досудове врегулювання є послугою, яка надається спеціалістами з метою вирішення спорів та конфліктів між сторонами шляхом домовленості, без привернення до судових інстанцій. Це означає, що вирішення спору відбувається за участю посередника, який допомагає сторонам знайти компроміс та врегулювати конфлікт.

Досудове врегулювання може застосовуватись в різних сферах діяльності, включаючи бізнес, нерухомість, трудові спори та інші. Ця послуга є важливим інструментом для розв'язання спорів, оскільки дозволяє уникнути довготривалих та витратних судових процесів.

Це ефективний інструмент для вирішення спорів, оскільки дозволяє сторонам знайти рішення, що враховує їхні потреби та інтереси, а також забезпечує швидше та менш витратне вирішення конфлікту порівняно з судовим процесом. Посередник підтримує діалог між сторонами, встановлює контакт, допомагає встановити пріоритети, виявити головні питання, що потребують вирішення.

Спеціалісти, які надають послугу досудового врегулювання, володіють відповідними навичками та знаннями, які дозволяють ефективно вирішувати спори та конфлікти.