Послуги

Аудит:

 • Обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, які складають суспільний інтерес
 • Обов'язковий аудит відповідно до вимог НКЦПФР, НКРЕКП, Нацкомфінпослуг, ФДМ України, НБУ в кожному з випадків обов'язкового аудиту
 • Ініціативний аудит підприємств усіх сфер економічної діяльності
 • Аудит, спрямований на захист інтересів Власника з комплексним аналізом діяльності підприємства (Due Dilligence Report)
 • Огляд фінансової звітності
 • Погоджені процедури та інші супутні послуги

Бухгалтерський облік:

 • Трансформація фінансової звідності відповідно до МСФЗ
 • Консолідація фінансової звітності
 • Постановка обліку, розробка облікової політики
 • Відновлення обліку

Інформаційна підтримка:

 • Фінансовий і податковий консалтинг
 • Комплексне обслуговування

Податки:

 • Погоджені процедури з перевірки відповідності нарахування податків та зборів чинному законодавству та виявлення податкових ризиків
 • Складання звіту з трансфертного ціноутворення
 • Складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів
 • Представництво юридичних осіб у спорах із зазначених питань

Право:

 • Юридичне супроводження перевірок
 • Послуги юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності
 • Ведення переговорів від імені юридичних осіб
 • Досудове врегулювання
 • Представництво інтересів адвокатом у суді
 • Консультації з корпоративного управління
 • Операції з землею і нерухомістю
 • Операції з цінними паперами